atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas

atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas
atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašas statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tvirtinamas sąrašas asmenų, dauginančių žemės ūkio, daržo ir sodo augalų dauginamąją medžiagą, dauginančių ir tiekiančių rinkai dekoratyvinių augalų dauginamąją medžiagą ar tik tiekiančių rinkai žemės ūkio, daržo ir sodo augalų dauginamąją medžiagą. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=379679&p_query=&p_tr2=2 šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 3D-730 „Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 266 „Dėl Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 99-5143)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimas — statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Procedūra, kuria Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos įvertina, ar dauginamosios medžiagos tiekėjai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, ir įrašo juos į… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • certification of the suppliers of propagating material — dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimas statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Procedūra, kuria Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos įvertina, ar dauginamosios medžiagos tiekėjai atitinka teisės aktų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • аттестация поставщиков размножительного материала — dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimas statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Procedūra, kuria Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos įvertina, ar dauginamosios medžiagos tiekėjai atitinka teisės aktų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Antragssteller — pareiškėjas statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Fizinis ar juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka įsteigta Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės įmonė arba… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • applicant — pareiškėjas statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Fizinis ar juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka įsteigta Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės įmonė arba… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • demandeur — pareiškėjas statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Fizinis ar juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka įsteigta Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės įmonė arba… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pareiškėjas — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Fizinis ar juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka įsteigta Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės įmonė arba kita… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • заявитель — pareiškėjas statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Fizinis ar juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka įsteigta Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės įmonė arba… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • предъявитель — pareiškėjas statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Fizinis ar juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka įsteigta Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės įmonė arba… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”